Spółka GRAF zajmuje się kompleksową realizacją inwestycji budowlanych w systemie Generalnego Wykonawstwa w zakresie:

 • budownictwa użyteczności publicznej,
 • budownictwa przemysłowego,
 • obiektów biurowych i handlowo-usługowych,
 • prac remontowych i modernizacji,
 • budownictwa mieszkaniowego.

Nasza działalność obejmuje przede wszystkim:

 • ustalenie wymagań i wytycznych inwestora,
 • opracowanie harmonogramu ramowego inwestycji,
 • przygotowanie dokumentacji projektowej,
 • optymalizację kosztów realizacji inwestycji,
 • przeprowadzenie wszelkich procedur administracyjnych, łącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie,
 • nadzór nad budżetem, harmonogramem i jakością prac przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę techniczno-inżynierską,
 • przygotowanie projektów aranżacji wnętrz,
 • pozyskiwanie gruntów,
 • realizację robót:
  • stanu surowego,
  • instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej, wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej,
  • wykończeniowych (system suchej zabudowy GK, płytki ceramiczne, tapety, malowanie itp.),
  • infrastruktury technicznej (przyłącza, sieci – wod-kan, gaz, elektryka, dróg wewnętrznych i innych),
  • elementów małej architektury.

Działalność pochodna :

 • produkcja peletu agro
 • produkcja peletu drzewnego
 • produkcja ekologicznej podpałki raptowna.pl

Spółka GRAF działa także jako inwestor zastępczy oraz zajmuje się przejęciami budowy.